Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
English  

De Stichting

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel:

Om dit doel te bereiken heeft de Stichting een bijzondere leerstoel gevestigd aan de Protestantse Theologische Universiteit. Met deze leerstoel is gegarandeerd dat onderwijs wordt gegeven over het jodendom in de breedste zin van het woord gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en met oog voor maatschappelijke relevantie. Met behulp van de bijzondere leerstoel kan binnen de academie aandacht worden gevraagd voor het thema ‘Kerk en Israël’ door het op de onderwijs- en onderzoeksagenda van de Protestantse Theologische Universiteit te houden.

College van Curatoren

Met betrekking tot de leerstoel die door de stichting instandgehouden wordt kent de stichting een afzonderlijk College van Curatoren met als taken:

The Foundation for the Advancement of Academic Jewish Studies

Mission

The Foundation is dedicated to

The Foundation has established an endowed chair at the Protestant Theological University in the Netherlands, to ensure academic teaching on all aspects of Judaism, based on academic research, and with full awareness of societal relevance. The special chair helps to keep the issues of ‘Church and Israel’ on the academic agenda.

Board of Supervisors

The endowed chair supported by the Foundation has a Board of Supervisors, which