Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
[EN] 

Bestuur

Voorzitter
Prof. dr. M.A. Kaashoek (Haarlem) – emeritus hoogleraar wiskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, betrokken geraakt bij de vragen van ‘Kerk en Israël’ mede door collegiale contacten in Israël en zijn bestuurswerk voor Nes Ammim in nationaal en internationaal verband.
Vice-voorzitter
Mr. drs. H.J. Steinvoort (Cothen) – predikant, voorheen (kandidaat) notaris o.a. in Den Haag. Master gemeentepredikant aan de PThU, met Masterthesis op het gebied van de judaistiek (2016).
Secretaris
Dr. J.H. Schravesande (’t Harde) – theoloog, gepromoveerd op een dissertatie over het denken van Martin Buber (2009).
Penningmeester
G.J. Nabers (Zwolle) – zelfstandig ondernemer, mede door zijn verblijf in Nes Ammim geïnteresseerd in ‘Kerk en Israël’.
Bankrekening: NL96 ABNA 0454 3711 79 t.n.v. Stichting Judaïstiek te Zwolle.
Leden
Mr. drs. D.J. de Boer (Amersfoort) – ambtelijk secretaris college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit, met bijzondere belangstelling voor Joodse filosofie.

Ds. R. Gosker (De Wijk) – em. predikant, namens de Protestantse Raad voor Kerk en Israël (PKN), waarvan hij secretaris is; redacteur Kerk en Israël Onderweg.

Dr. G.G. van Manen (Capelle aan de IJssel), predikant, promoveerde in 2017 op een proefschrift over Franz Rosenzweig en Kornelis Heiko Miskotte.

Curatoren

Prof. dr. G. C. den Hertog (Apeldoorn) – hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, o.m. betrokken bij de periodieke universitaire studiereizen naar Israël.

Prof. dr. M.A. Kaashoek (Haarlem), als voorzitter van het stichtingsbestuur.

Dr. G.J. van Klinken (Zwolle) – universitair docent kerkgeschiedenis PThU, met aandacht voor Joodse bijdragen aan de geschiedenis.

Prof. dr. A.B. Merz (Tolbert) – hoogleraar Nieuwe Testament PThU.

Board

President
Prof. dr. M.A. Kaashoek
Vice-President
Mr. drs. H.J. Steinvoort
Secretary
Dr. J.H. Schravesande
Treasurer
G.J. Nabers
Bank account of the Stichting Judaïstiek, Zwolle: NL96 ABNA 0454 3711 79
Members
Mr. drs. D.J. de Boer
Rev. R. Gosker
Dr. G.G. van Manen

Supervisory Board

Prof. dr. G.C. den Hertog
Prof. dr. M.A. Kaashoek
Dr. G.J. van Klinken
Prof. dr. A.B. Merz