Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
English  

Bestuur

Voorzitter
Mr. drs. H.J. Steinvoort (Cothen) – predikant, voorheen (kandidaat)notaris o.a. in Den Haag. Master gemeentepredikant aan de PThU, met masterthesis op het gebied van de judaïstiek (2016).
Secretaris
Dr. J.H. Schravesande (’t Harde) – theoloog, gepromoveerd op een dissertatie over het denken van Martin Buber (2009).
Penningmeester
G.J. Nabers (Zwolle) – zelfstandig ondernemer, mede door zijn verblijf in Nes Ammim geïnteresseerd in ‘Kerk en Israël’.
Bankrekening: NL96 ABNA 0454 3711 79 t.n.v. Stichting Judaïstiek te Zwolle.
Leden
Mr. drs. D.J. de Boer (Amersfoort) – ambtelijk secretaris college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit, met bijzondere belangstelling voor Joodse filosofie.

Ds. R. Gosker (De Wijk) – em. predikant, namens de Protestantse Raad voor Kerk en Israël (PKN), waarvan hij secretaris is; redacteur Kerk en Israël Onderweg.

Dr. G.G. van Manen (Capelle aan den IJssel), predikant, promoveerde in 2017 op een proefschrift over Franz Rosenzweig en Kornelis Heiko Miskotte.

Dr. B.S. Rapp-de Lange (Papendrecht), predikant, promoveerde in 2003 op een proefschrift over de rabbijnse interpretaties van het Hooglied.

Curatoren

Dr. G.J. van Klinken (Zwolle) – universitair docent kerkgeschiedenis PThU, met aandacht voor Joodse bijdragen aan de geschiedenis.

Prof. dr. A.B. Merz (Tolbert) – hoogleraar Nieuwe Testament PThU.

Dr. L. Mock – docent Judaïca aan Tilburg University, namens het Nederlands Israëlietisch Kerkgenootschap bestuurslid van het OJEC.

Mr. drs. H.J. Steinvoort (Cothen) – voorzitter van het stichtingsbestuur.

Board

President
Mr. drs. H.J. Steinvoort
Secretary
Dr. J.H. Schravesande
Treasurer
G.J. Nabers
Bank account of the Stichting Judaïstiek, Zwolle: NL96 ABNA 0454 3711 79
Members
Mr. drs. D.J. de Boer
Rev. R. Gosker
Dr. G.G. van Manen
Dr. B.S. Rapp-de Lange

Supervisory Board

Dr. G.J. van Klinken
Prof. dr. A.B. Merz
Dr. L. Mock
Mr. drs. H.J. Steinvoort