Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
[EN] 

Fondsenwerving

De stichting ondersteunt de leerstoel en de daarmee verbonden activiteiten dankzij subsidies van verschillende kanten, waaronder ‘Kerk in Ontwikkeling’ van de PKN.

Donaties en legaten voor het werk bevestigen het belang en de continuïteit van de leerstoel.

ANBI

De stichting is als ANBI aangemerkt.
Onze penningmeester, de heer Jan Nabers (g.j.nabers@kpnmail.nl, 06-51063284), beantwoordt graag vragen over de aftrekbaarheid van giften voor belastingen.

Gegevens

Financiële verantwoording