Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
[EN] 

Contact

Bestuur

Board

Dr. J.H. Schravesande, secretarisSecretary (hschraves@hetnet.nl).

Leerstoel

Chair

Prof. dr. A. Houtman (ahoutman@pthu.nl).