Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
English  

Contact

Bestuur

Board

Dr. J.H. Schravesande, secretarisSecretary (hschraves@hetnet.nl).

Leerstoel

Chair

Vacant