Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
English  

15 jul 2016 — Colloquium Leuven: Messiasverwachting in de Targoem van het Twaalfprofetenboek

Colloquium Biblicum Lovaniense 2016

In Leuven vond in juli het 65e Colloquium Biblicum Lovaniense plaats. Het thema was dit jaar het Twaalfprofetenboek. Een van de genodigde sprekers was prof. Dineke Houtman, die gevraagd was een plenaire lezing te houden. Zij sprak over een van de oudste joodse uitleggingen van dat boek, namelijk de Targoem (Aramese Bijbelvertaling). Ze heeft haar lezing toegespitst op het thema messiasverwachting, die in de Targoem veel duidelijker aanwezig is dan in het origineel in de Hebreeuwse Bijbel.


Eerdere berichten

2019-03-31 Het begrip ‘Woord’ in het Jodendom
2019-03-18 Landelijke ontmoetingsdag Kerk en Israël
2020-01-20 Onopgeefbaar verbonden…?! – Reis van studie en reflectie naar Israë/Palestina
2018-12-06 Onopgeefbaar verbonden?! - PThU bijbelblog door Dineke Houtman
2018-11-07 Studiemiddag: Wat heeft de Kerk met Israël?
2018-03-06 De voetstappen van de Messias
2018-04-05 Kardinaal Willebrandslezing
2018-05-26 De Joodse wortels van het Onze Vader
2018-07-03 Erasmus+ subsidie voor nieuw uitwisselingsprogramma PThU en Schechter Instituut (Jeruzalem)
2018-02-22 Studiemiddag ‘Continuïteit & Vernieuwing’ van de leerstoel Judaistiek
2017-06-23 Rabbijn Chaim Eisen: The Presence of God in Prayer
2016-12-19 Symposium en rede van prof. Houtman
2016-11-09 The Jewish Paul and Christianity (PThU-VU)
2016-07-15 Colloquium Leuven: Messiasverwachting in de Targoem van het Twaalfprofetenboek
2016-04-13 ‘Ask the Rabbi’. Gastcollege rabbijn Chaim Eisen
2015-11-01 Onopgeefbaar verbonden?! – All in the Family
2015-09-02 Onopgeefbaar verbonden?!
2015-06-30 Op audiëntie bij de Paus
2015-05-31 Congres: Stories and Traditions in Transformation