Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
English  

13 apr 2016 — ‘Ask the Rabbi’. Gastcollege rabbijn Chaim Eisen

Ask the Rabbi

Woensdagmiddag 13 april
12.30-15.15 PThU-zaal
Voertaal Engels

Joden en christenen delen de Hebreeuwse Bijbel, maar lezen ze ook hetzelfde? Rabbijn Chaim Eisen uit Jeruzalem komt bij ons te gast om ons een inkijkje te geven in de joodse Bijbelinterpretatie en de manier van leven die daaruit voortvloeit. Rabbijn Eisen doceert jodendom en de klassieke joodse bronnen aan volwassenen via het internet, door artikelen en door lezingen. Hij richt zich daarbij uitdrukkelijk ook op christenen, vanuit de overtuiging dat Joden en christenen een gedeelde missie hebben.

Op woensdagmiddag 13 april, van 12.30-13.45 u., staan enkele belangrijke thema’s uit het boek Samuel centraal. Na een korte inleiding van rabbijn Eisen is er ruim gelegenheid voor vragen en discussie. Na de pauze, van 14.15-15.15 u., ligt de vloer helemaal open voor alles wat je graag eens aan een rabbijn zou willen vragen.

Het college is onderdeel van de eerstejaars-module inleiding Oude Testament van de Joint Bachelor, maar staat voor deze bijzondere gelegenheid open voor alle PThU en VU-theologiestudenten.

Organisatie: Dineke Houtman (a.houtman@pthu.nl) en Eveline van Staalduine-Sulman (eveline.van.staalduine-sulman@vu.nl)


Eerdere berichten

2019-03-31 Het begrip ‘Woord’ in het Jodendom
2019-03-18 Landelijke ontmoetingsdag Kerk en Israël
2020-01-20 Onopgeefbaar verbonden…?! – Reis van studie en reflectie naar Israë/Palestina
2018-12-06 Onopgeefbaar verbonden?! - PThU bijbelblog door Dineke Houtman
2018-11-07 Studiemiddag: Wat heeft de Kerk met Israël?
2018-03-06 De voetstappen van de Messias
2018-04-05 Kardinaal Willebrandslezing
2018-05-26 De Joodse wortels van het Onze Vader
2018-07-03 Erasmus+ subsidie voor nieuw uitwisselingsprogramma PThU en Schechter Instituut (Jeruzalem)
2018-02-22 Studiemiddag ‘Continuïteit & Vernieuwing’ van de leerstoel Judaistiek
2017-06-23 Rabbijn Chaim Eisen: The Presence of God in Prayer
2016-12-19 Symposium en rede van prof. Houtman
2016-11-09 The Jewish Paul and Christianity (PThU-VU)
2016-07-15 Colloquium Leuven: Messiasverwachting in de Targoem van het Twaalfprofetenboek
2016-04-13 ‘Ask the Rabbi’. Gastcollege rabbijn Chaim Eisen
2015-11-01 Onopgeefbaar verbonden?! – All in the Family
2015-09-02 Onopgeefbaar verbonden?!
2015-06-30 Op audiëntie bij de Paus
2015-05-31 Congres: Stories and Traditions in Transformation