Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
English  

1 nov 2015 — Onopgeefbaar verbonden?! – All in the Family

Prof. Houtman, sprekers en cursisten in Jerusalem De studiereis naar Israël in het kader van de permanente educatie van predikanten (zie het bericht van 2 september) was een succes. Een van de deelnemers sloot zijn eindverslag af met de volgende woorden: “De reis ging van hoogtepunt naar hoogtepunt. De vliegreis terug komt daar niet bovenuit.” Deelnemers en leiding ervoeren de reis inderdaad als een intensieve aaneenschakeling van mooie en leerzame ontmoetingen.

Op de laatste dag in Jeruzalem was een conferentie georganiseerd in het Pontifical Biblical Institute onder de titel ‘All in the Family’, over het kindschap van Abraham. Als sprekers waren uitgenodigd dr. David Neuhaus (van Zuid-Afrikaanse joodse afkomst, politicoloog, theoloog en nu als Katholiek priester hoofd van de Hebreeuws sprekende katholieke kerk in Jeruzalem), dr. Munther Isaac (Palestijns theoloog, docent aan het Bethlehem Bible College) en dr. Faydra Shapiro (de orthodox joodse directeur van het Galilee center for Jewish Christian Relations).

Drie deelnemers van de Nederlandse predikantengroep leverden een eerste reactie op de lezingen. Dit leverde een boeiende interactie op. Naast onze eigen groep was er een groep van het Swedish Theological Institute uitgenodigd, deelnemers aan Studium in Israel, afgevaardigden van Nes Ammim, en een aantal lokale Israeli’s die actief zijn op het gebied van dialoog, zoals dr. Ron Kronish en dr. Mike Swirsky. Tijdens de lunchpauze gingen de gesprekken geanimeerd door in de mooie tuin. Op de foto sprekers en deelnemers met elkaar in gesprek.


Eerdere berichten

2019-03-31 Het begrip ‘Woord’ in het Jodendom
2019-03-18 Landelijke ontmoetingsdag Kerk en Israël
2020-01-20 Onopgeefbaar verbonden…?! – Reis van studie en reflectie naar Israë/Palestina
2018-12-06 Onopgeefbaar verbonden?! - PThU bijbelblog door Dineke Houtman
2018-11-07 Studiemiddag: Wat heeft de Kerk met Israël?
2018-03-06 De voetstappen van de Messias
2018-04-05 Kardinaal Willebrandslezing
2018-05-26 De Joodse wortels van het Onze Vader
2018-07-03 Erasmus+ subsidie voor nieuw uitwisselingsprogramma PThU en Schechter Instituut (Jeruzalem)
2018-02-22 Studiemiddag ‘Continuïteit & Vernieuwing’ van de leerstoel Judaistiek
2017-06-23 Rabbijn Chaim Eisen: The Presence of God in Prayer
2016-12-19 Symposium en rede van prof. Houtman
2016-11-09 The Jewish Paul and Christianity (PThU-VU)
2016-07-15 Colloquium Leuven: Messiasverwachting in de Targoem van het Twaalfprofetenboek
2016-04-13 ‘Ask the Rabbi’. Gastcollege rabbijn Chaim Eisen
2015-11-01 Onopgeefbaar verbonden?! – All in the Family
2015-09-02 Onopgeefbaar verbonden?!
2015-06-30 Op audiëntie bij de Paus
2015-05-31 Congres: Stories and Traditions in Transformation