Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
English  

2 sep 2015 — Onopgeefbaar verbonden?!

Prof. Houtman, dayyan Evers en cursisten Elf predikanten van de PKN begonnen dit seizoen aan de studiemodule “Onopgeefbaar verbonden?!” onder leiding van de leerstoelhoudster Dineke Houtman in samenwerking met dr. Michael Mulder van het Centrum voor Israëlstudies. Ze begonnen het studietraject in de Kehillat Yaakov synagoge met een studiedag over joods-christelijke relaties in Nederland. Dayyan Raph Evers gaf een lezing vanuit Joods perspectief en Dineke Houtman beschreef de protestantse gezichtspunten. De dag werd afgesloten met een stadswandeling door het Joods cultureel kwartier onder leiding van dr. Bart Wallet. Er volgen nog studiedagen over Israëltheologie en over gerechtigheid. In november gaat de groep 11 dagen voor studie en ontmoeting naar Israël.


Eerdere berichten

2019-03-31 Het begrip ‘Woord’ in het Jodendom
2019-03-18 Landelijke ontmoetingsdag Kerk en Israël
2020-01-20 Onopgeefbaar verbonden…?! – Reis van studie en reflectie naar Israë/Palestina
2018-12-06 Onopgeefbaar verbonden?! - PThU bijbelblog door Dineke Houtman
2018-11-07 Studiemiddag: Wat heeft de Kerk met Israël?
2018-03-06 De voetstappen van de Messias
2018-04-05 Kardinaal Willebrandslezing
2018-05-26 De Joodse wortels van het Onze Vader
2018-07-03 Erasmus+ subsidie voor nieuw uitwisselingsprogramma PThU en Schechter Instituut (Jeruzalem)
2018-02-22 Studiemiddag ‘Continuïteit & Vernieuwing’ van de leerstoel Judaistiek
2017-06-23 Rabbijn Chaim Eisen: The Presence of God in Prayer
2016-12-19 Symposium en rede van prof. Houtman
2016-11-09 The Jewish Paul and Christianity (PThU-VU)
2016-07-15 Colloquium Leuven: Messiasverwachting in de Targoem van het Twaalfprofetenboek
2016-04-13 ‘Ask the Rabbi’. Gastcollege rabbijn Chaim Eisen
2015-11-01 Onopgeefbaar verbonden?! – All in the Family
2015-09-02 Onopgeefbaar verbonden?!
2015-06-30 Op audiëntie bij de Paus
2015-05-31 Congres: Stories and Traditions in Transformation