Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
English  

30 jun 2015 — Op audiëntie bij de Paus

Prof. Houtman met Paus Franciscus

Ter gelegenheid van de herdenking van de nieuwe lijn die de Rooms-katholieke kerk vijftig jaar geleden in de encycliek Nostra Aetate insloeg in haar relatie tot het jodendom, werd de jaarvergadering van de International Council of Christians and Jews dit jaar in Rome gehouden. Op 30 juni was er een uitgebreide audiëntie bij de Paus, waarbij professor Houtman een groet en zegenwens van de PThU overbracht. De tekst van de toespraak van Paus Franciscus is te lezen op Zenit.org.


Eerdere berichten

2019-03-31 Het begrip ‘Woord’ in het Jodendom
2019-03-18 Landelijke ontmoetingsdag Kerk en Israël
2020-01-20 Onopgeefbaar verbonden…?! – Reis van studie en reflectie naar Israë/Palestina
2018-12-06 Onopgeefbaar verbonden?! - PThU bijbelblog door Dineke Houtman
2018-11-07 Studiemiddag: Wat heeft de Kerk met Israël?
2018-03-06 De voetstappen van de Messias
2018-04-05 Kardinaal Willebrandslezing
2018-05-26 De Joodse wortels van het Onze Vader
2018-07-03 Erasmus+ subsidie voor nieuw uitwisselingsprogramma PThU en Schechter Instituut (Jeruzalem)
2018-02-22 Studiemiddag ‘Continuïteit & Vernieuwing’ van de leerstoel Judaistiek
2017-06-23 Rabbijn Chaim Eisen: The Presence of God in Prayer
2016-12-19 Symposium en rede van prof. Houtman
2016-11-09 The Jewish Paul and Christianity (PThU-VU)
2016-07-15 Colloquium Leuven: Messiasverwachting in de Targoem van het Twaalfprofetenboek
2016-04-13 ‘Ask the Rabbi’. Gastcollege rabbijn Chaim Eisen
2015-11-01 Onopgeefbaar verbonden?! – All in the Family
2015-09-02 Onopgeefbaar verbonden?!
2015-06-30 Op audiëntie bij de Paus
2015-05-31 Congres: Stories and Traditions in Transformation