Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
English  

18 mrt 2019 — Landelijke ontmoetingsdag Kerk en Israël

Onder het motto: ‘Daar leren ze wat… Wat leren onze predikanten in spé aan de PThU op het gebied van Jodendom en Kerk en Israël en wat zouden ze moeten leren?’

De dag wordt gehouden in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht en is georganiseerd door Kerk en Israël van de Protestantse Kerk i.s.m. de Stichting Judaïstiek en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

Download de uitnodiging met alle praktische informatie en het programma.

Download de voordracht van Dineke Houtman.


Eerdere berichten

2019-03-31 Het begrip ‘Woord’ in het Jodendom
2019-03-18 Landelijke ontmoetingsdag Kerk en Israël
2020-01-20 Onopgeefbaar verbonden…?! – Reis van studie en reflectie naar Israë/Palestina
2018-12-06 Onopgeefbaar verbonden?! - PThU bijbelblog door Dineke Houtman
2018-11-07 Studiemiddag: Wat heeft de Kerk met Israël?
2018-03-06 De voetstappen van de Messias
2018-04-05 Kardinaal Willebrandslezing
2018-05-26 De Joodse wortels van het Onze Vader
2018-07-03 Erasmus+ subsidie voor nieuw uitwisselingsprogramma PThU en Schechter Instituut (Jeruzalem)
2018-02-22 Studiemiddag ‘Continuïteit & Vernieuwing’ van de leerstoel Judaistiek
2017-06-23 Rabbijn Chaim Eisen: The Presence of God in Prayer
2016-12-19 Symposium en rede van prof. Houtman
2016-11-09 The Jewish Paul and Christianity (PThU-VU)
2016-07-15 Colloquium Leuven: Messiasverwachting in de Targoem van het Twaalfprofetenboek
2016-04-13 ‘Ask the Rabbi’. Gastcollege rabbijn Chaim Eisen
2015-11-01 Onopgeefbaar verbonden?! – All in the Family
2015-09-02 Onopgeefbaar verbonden?!
2015-06-30 Op audiëntie bij de Paus
2015-05-31 Congres: Stories and Traditions in Transformation