Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
English  

22 feb 2018 — Studiemiddag ‘Continuïteit & Vernieuwing’ van de leerstoel Judaistiek

Ter gelegenheid van de herbenoeming van prof. dr. A. Houtman en de vernieuwing van de leerstoel willen de besturen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Stichting tot bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de judaïstiek (SBWOJ) de ontwikkelingen markeren tijdens de studiemiddag ‘Continuïteit & vernieuwing.’

Wanneer – 22 februari 2018, 15.00 – 17.30 uur
Waar – PThU filmzaal (1E-24), De Boelelaan 1105 te Amsterdam (Hoofdgebouw VU: E-vleugel, eerste etage)

Klik hier voor het volledige programma en om u aan te melden (uiterlijk 20 februari).


Eerdere berichten

2019-03-31 Het begrip ‘Woord’ in het Jodendom
2019-03-18 Landelijke ontmoetingsdag Kerk en Israël
2020-01-20 Onopgeefbaar verbonden…?! – Reis van studie en reflectie naar Israë/Palestina
2018-12-06 Onopgeefbaar verbonden?! - PThU bijbelblog door Dineke Houtman
2018-11-07 Studiemiddag: Wat heeft de Kerk met Israël?
2018-03-06 De voetstappen van de Messias
2018-04-05 Kardinaal Willebrandslezing
2018-05-26 De Joodse wortels van het Onze Vader
2018-07-03 Erasmus+ subsidie voor nieuw uitwisselingsprogramma PThU en Schechter Instituut (Jeruzalem)
2018-02-22 Studiemiddag ‘Continuïteit & Vernieuwing’ van de leerstoel Judaistiek
2017-06-23 Rabbijn Chaim Eisen: The Presence of God in Prayer
2016-12-19 Symposium en rede van prof. Houtman
2016-11-09 The Jewish Paul and Christianity (PThU-VU)
2016-07-15 Colloquium Leuven: Messiasverwachting in de Targoem van het Twaalfprofetenboek
2016-04-13 ‘Ask the Rabbi’. Gastcollege rabbijn Chaim Eisen
2015-11-01 Onopgeefbaar verbonden?! – All in the Family
2015-09-02 Onopgeefbaar verbonden?!
2015-06-30 Op audiëntie bij de Paus
2015-05-31 Congres: Stories and Traditions in Transformation