Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
English  

31 mei 2015 — Congres: Stories and Traditions in Transformation

Verhalen zijn een belangrijk voertuig voor interactie tussen culturen en religies. Als zodanig vormen ze een belangrijke sleutel tot de religieuze identiteit die zich vormt in confrontatie met andere religies.

Van 31 mei tot 3 juni vond aan de PThU een Israëlisch-Nederlands congres plaats in het kader van een jarenlange uitwisseling tussen de Faculteit Katholieke Theologie (Universiteit van Tilburg), de Protestantse Theologische Universiteit, het Schechter Instituut en de Bar Ilan universiteit, beide laatstgenoemden te Israël. Dit jaar was het thema “Stories and Traditions in Transformation”. Het congres werd georganiseerd door de SBWOJ leerstoelhouder, prof. Dineke Houtman en prof. Marcel Poorthuis van de Faculteit Katholieke Theologie. Dertien Nederlandse en tien Israëlische geleerden bespraken het onderwerp vanuit veel verschillende invalshoeken. (Download het programma.) De lezingen zullen worden gepubliceerd in de wetenschappelijke reeks Jewish and Christian Perspectives van Brill.

Op stap in joods Amsterdam

Om zijn waardering te laten blijken voor de vruchtbare samenwerking ging de ambassadeur van Israël, Haim Divon, met de deelnemers mee op een regenachtige stadswandeling door oud joods Amsterdam onder leiding van de PThU kerkhistoricus Gert van Klinken.

De conferentie startte met een publiekslezing door Eli Yassif.

aankondiging lezing Eli Yassif,31 mei 2015


Eerdere berichten

2019-03-31 Het begrip ‘Woord’ in het Jodendom
2019-03-18 Landelijke ontmoetingsdag Kerk en Israël
2020-01-20 Onopgeefbaar verbonden…?! – Reis van studie en reflectie naar Israë/Palestina
2018-12-06 Onopgeefbaar verbonden?! - PThU bijbelblog door Dineke Houtman
2018-11-07 Studiemiddag: Wat heeft de Kerk met Israël?
2018-03-06 De voetstappen van de Messias
2018-04-05 Kardinaal Willebrandslezing
2018-05-26 De Joodse wortels van het Onze Vader
2018-07-03 Erasmus+ subsidie voor nieuw uitwisselingsprogramma PThU en Schechter Instituut (Jeruzalem)
2018-02-22 Studiemiddag ‘Continuïteit & Vernieuwing’ van de leerstoel Judaistiek
2017-06-23 Rabbijn Chaim Eisen: The Presence of God in Prayer
2016-12-19 Symposium en rede van prof. Houtman
2016-11-09 The Jewish Paul and Christianity (PThU-VU)
2016-07-15 Colloquium Leuven: Messiasverwachting in de Targoem van het Twaalfprofetenboek
2016-04-13 ‘Ask the Rabbi’. Gastcollege rabbijn Chaim Eisen
2015-11-01 Onopgeefbaar verbonden?! – All in the Family
2015-09-02 Onopgeefbaar verbonden?!
2015-06-30 Op audiëntie bij de Paus
2015-05-31 Congres: Stories and Traditions in Transformation