Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
Nederlands  

20 jan 2020 — Onopgeefbaar verbonden…?! – Reis van studie en reflectie naar Israë/Palestina

Organisatie: PThU i.s.m. Centrum voor Israëlstudies en andere partners. Docenten: prof. dr. Dineke Houtman (PThU), Albert Groothedde MA (CIS), e.a. Klik hier voor alle informatie over deze reis.… [lees verder]

31 mrt 2019 — Het begrip ‘Woord’ in het Jodendom

Op 31 maart 2019 geeft prof. dr. Dineke Houtman een lezing in de synagoge aan de Paslaan 18, Apeldoorn, onder de titel ‘Het begrip “Woord” in het Jodendom’. Alle informatie op joodselezingen.nl. … [lees verder]

18 mrt 2019 — Landelijke ontmoetingsdag Kerk en Israël

Onder het motto: ‘Daar leren ze wat… Wat leren onze predikanten in spé aan de PThU op het gebied van Jodendom en Kerk en Israël en wat zouden ze moeten leren?’ De dag wordt gehouden in het Landelijk Dienstencentrum van de P… [lees verder]

6 dec 2018 — Onopgeefbaar verbonden?! - PThU bijbelblog door Dineke Houtman

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staat: “De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.” Deze blog werpt nieuw licht op de discussie die volgde.… [lees verder]

7 nov 2018 — Studiemiddag: Wat heeft de Kerk met Israël?

De kerk is nog niet klaar met Israël Israël blijft de gemoederen van de kerk voorlopig nog wel bezighouden. Dat kunnen we concluderen uit de studiedag over de ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’, die op 7 novem… [lees verder]

3 jul 2018 — Erasmus+ subsidie voor nieuw uitwisselingsprogramma PThU en Schechter Instituut (Jeruzalem)

De jarenlange succesvolle onderzoekssamenwerking tussen de PThU en het Schechter Instituut in Jeruzalem wordt vanaf het studiejaar 2018-2019 uitgebreid met een uitwisselingsprogramma voor studenten en staf. Deze verbreding van de samenwerking is mogelijk d… [lees verder]

26 mei 2018 — De Joodse wortels van het Onze Vader

Bondsdag Vrije Evangelische Gemeenten, Bussum. Video-opname te bereiken via VEG-Bussum.… [lees verder]

5 apr 2018 — Kardinaal Willebrandslezing

‘Identiteit en tradities onder druk. Wat kunnen wij van Joden leren? Een reactie op de Kardinaal Willebrandslezing van prof. dr. Emile Schrijver vanuit het Protestantisme’. Een verslag.… [lees verder]

6 mrt 2018 — De voetstappen van de Messias

Studiedag te Hellendoorn, ca. 60 deelnemers. Klik hier voor een verslag (pdf).… [lees verder]

22 feb 2018 — Studiemiddag ‘Continuïteit & Vernieuwing’ van de leerstoel Judaistiek

Ter gelegenheid van de herbenoeming van prof. dr. A. Houtman en de vernieuwing van de leerstoel willen de besturen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Stichting tot bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de juda&ium… [lees verder]

23 jun 2017 — Rabbijn Chaim Eisen: The Presence of God in Prayer

… [lees verder]

19 dec 2016 — Symposium en rede van prof. Houtman

Symposium en rede van prof. Houtman bij het voltooien van haar tweede termijn, op 19 december 2016. Grote belangstelling bij dit evenement en lovende woorden van de rector prof. dr. M.M. Jansen en voorzitter Kaashoek. Download de tekst van de … [lees verder]

9 nov 2016 — The Jewish Paul and Christianity (PThU-VU)

Studenten, PhD-studenten, docenten en professoren van allerhande instellingen waren woensdag 9 november aanwezig op de PThU om zich te buigen over de ‘The Jewish Paul and Christianity’. De Engelstalige studiedag bestond uit twee lezingen van… [lees verder]

15 jul 2016 — Colloquium Leuven: Messiasverwachting in de Targoem van het Twaalfprofetenboek

In Leuven vond in juli het 65e Colloquium Biblicum Lovaniense plaats. Het thema was dit jaar het Twaalfprofetenboek. Een van de genodigde sprekers was prof. Dineke Houtman, die gevraagd was een plenaire lezing te houden. Zij sprak over een van de oud… [lees verder]

13 apr 2016 — ‘Ask the Rabbi’. Gastcollege rabbijn Chaim Eisen

Woensdagmiddag 13 april 12.30-15.15 PThU-zaal Voertaal Engels Joden en christenen delen de Hebreeuwse Bijbel, maar lezen ze ook hetzelfde? Rabbijn Chaim Eisen uit Jeruzalem komt bij ons te gast om ons een inkijkje te geven in de joodse Bijbel… [lees verder]

1 nov 2015 — Onopgeefbaar verbonden?! – All in the Family

De studiereis naar Israël in het kader van de permanente educatie van predikanten (zie het bericht van 2 september) was een succes. Een van de deelnemers sloot zijn eindverslag af met de volgende woorden: “De reis ging van hoogtepunt n… [lees verder]

2 sep 2015 — Onopgeefbaar verbonden?!

Elf predikanten van de PKN begonnen dit seizoen aan de studiemodule “Onopgeefbaar verbonden?!” onder leiding van de leerstoelhoudster Dineke Houtman in samenwerking met dr. Michael Mulder van het Centrum voor Israëlstudies. Ze begonne… [lees verder]

30 jun 2015 — Op audiëntie bij de Paus

Ter gelegenheid van de herdenking van de nieuwe lijn die de Rooms-katholieke kerk vijftig jaar geleden in de encycliek Nostra Aetate insloeg in haar relatie tot het jodendom, werd de jaarvergadering van de International Council of Christians and Jews … [lees verder]

31 mei 2015 — Congres: Stories and Traditions in Transformation

Verhalen zijn een belangrijk voertuig voor interactie tussen culturen en religies. Als zodanig vormen ze een belangrijke sleutel tot de religieuze identiteit die zich vormt in confrontatie met andere religies. Van 31 mei tot 3 juni vond aan de PThU een… [lees verder]