Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
English  

De leerstoel

Momenteel verkent het bestuur van de stichting in samenspraak met de PThU en de PKN de mogelijkheden voor de voortzetting van de leerstoel.

Tot 1 april 2020 was Prof. dr. Dineke Houtman Dineke Houtman (1956) de leerstoelhouder. Ze studeerde Semitische talen in Groningen en Jeruzalem en specialiseerde zich daarbij in rabbijnse literatuur. In 1995 promoveerde ze in Utrecht bij Professor Piet van der Horst op een proefschrift over de relatie tussen de Misjna en de Tosefta. De Berlijnse hoogleraar Peter Schäfer trad op als copromotor. Na haar promotie ging ze naar de toenmalige ThUK in Kampen om mee te werken als onderzoeker in het Targoem-team van professor Johannes de Moor. In 2003 werd ze daar benoemd tot docente Semitische talen en vanaf 2007 kwam daar voor 1 dag per week het bijzonder hoogleraarschap bij. Download haar oratie en lees meer over de geschiedenis van de leerstoel.

Haar academische publicaties zijn te volgen via de websites www.academia.edu en www.targum.nl. Ze schreef blogs over onderwerpen op haar vakgebied op www.pthu.nl/Bijbelblog en schrijft korte Bijbelstudies ten behoeve van preekvoorbereiding op www.joods-christelijke-dialoog.nl.

Haar onderwijs bestond uit twee delen. In de predikantsmaster van de PThU verdiepingscursussen en vrijeruimtecursussen over wisselende onderwerpen op het gebied van jodendom en joodse achtergrond van het Nieuwe Testament. Daarnaast bood zij in de permanente educatie van de PKN, wisselende cursussen aan, waaronder een reis aan naar Israël en de Palestijnse gebieden onder het motto “Onopgeefbaar verbonden?!”. Deze module werd verzorgd samen met het Centrum voor Israëlstudies. Lees meer over de reis van januari 2014, de reis van januari 2018 en de reis van januari 2020.

Verslaglegging

Download hier de werkverslagen met de activiteiten van prof. Houtman in

Prof. dr. Dineke Houtman

The special chair established by the Foundation is currently held by Prof. dr. Alberdina (Dineke) Houtman Professor Alberdina (Dineke) Houtman (1956). Prof. Houtman read Semitic languages at the universities of Groningen and Jerusalem, specializing in Rabbinic literature. In 1995, she completed her doctorate at Utrecht University with a thesis, supervised by professors Piet van der Horst and Peter Schäfer, on the relation between Mishna and Tosefta. She joined professor Johannes de Moor’s Targum Research Project at the then Theological University in Kampen, where she became a lecturer of Semitic Languages in 2003. She has held our endowed chair as of 2007. Professor Houtman’s inaugural address (pdf) is available for download. [More on the chair’s history.]

Her academic work is accessible via www.academia.edu and www.targum.nl. She keeps a blog about her research, www.pthu.nl/Bijbelblog, and writes brief essays on Biblical topics for the benefit of ministers preparing their sermons: www.joods-christelijke-dialoog.nl.

Her courses include an Introduction to Rabbinic Literature, and seminars on Jewish Exegesis. She regularly leads study tours to Israël and the Palestinian aereas, in cooperation with ‘Centrum voor Israëlstudies’.