Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
[EN] 

Bestuur

Voorzitter
Prof. dr. M.A. Kaashoek (Haarlem) – emeritus hoogleraar wiskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, betrokken geraakt bij de vragen van ‘Kerk en Israël’ mede door collegiale contacten in Israël en zijn bestuurswerk voor Nes Ammim in nationaal en internationaal verband.
Secretaris
Dr. F.J. Hoogewoud (Haarlem) – oud-adjunct-conservator Bibliotheca Rosenthaliana, Bijzondere Collecties UvA, betrokken bij joodse studies.
Penningmeester
G.J. Nabers (Zwolle) – zelfstandig ondernemer, mede door zijn verblijf in Nes Ammim geïnteresseerd in ‘Kerk en Israel’.
Bankrekening: NL96 ABNA 0454 3711 79 t.n.v. Stichting Judaïstiek te Zwolle.
Leden
Mr. drs. D.J. de Boer (Amersfoort) – ambtelijk secretaris college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit, met bijzondere belangstelling voor Joodse filosofie.

Dr. J.H. Schravesande (’t Harde) – theoloog, gepromoveerd op een dissertatie over het denken van Martin Buber (2009), namens de Protestantse Raad voor Kerk en Israël (PKN).

Adviseur

Dr. H.C. van der Sar (Zwolle) – oud-voorzitter College van Bestuur, Protestantse Theologische Universiteit, met speciale belangstelling voor de studie van de verhouding jodendom-christendom.

Curatoren

Prof. dr. G.C. den Hertog (Apeldoorn) – hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, o.m. betrokken bij de periodieke universitaire studiereizen naar Israël.

Prof. dr. M.A. Kaashoek (Haarlem) – in de hoedanigheid van voorzitter van het Stichtingsbestuur.

Board

President
Prof. dr. M.A. Kaashoek (Haarlem) – professor emeritus of mathematics, Vrije Universiteit, Amsterdam.
Secretary
Dr. F.J. Hoogewoud (Haarlem) – former deputy curator, Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam.
Treasurer
G.J. Nabers (Zwolle) – entrepreneur.
Bank account: NL96 ABNA 0454 3711 79 t.n.v. Stichting Judaïstiek, Zwolle, Netherlands.
Members
D.J. de Boer MA, LL.M. (Amersfoort) – professional secretary of the Executive Board, Protestant Theological University.
Dr. J.H. Schravesande (’t Harde) – representing the Protestant Council for Church and Israel.

Advisor

Dr. H.C. van der Sar (Zwolle) – former president of the Executive Board, Protestant Theological University.

Supervisory Board

Prof. dr. G.C. den Hertog (Apeldoorn) – professor of Systematic Theology at the Theological University Apeldoorn, co-organiser of the study tours to Israel.

Dr. S. Schoon, prof. em. (Amersfoort) – minister emeritus of the Protestant Church in the Netherlands, professor emeritus of the Protestant Theological University, president of the International Advisory Council of Nes Ammim.

Prof. dr. M.A. Kaashoek (Haarlem) – as president of the Board of the Foundation.