Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
[EN] 

Fondsenwerving

De stichting ondersteunt de leerstoel en de daarmee verbonden activiteiten dankzij subsidies van verschillende kanten, waaronder ‘Kerk in Ontwikkeling’ van de PKN.

Donaties en legaten voor het werk bevestigen het belang en de continuïteit van de leerstoel.

ANBI

Onze penningmeester, de heer Jan Nabers, beantwoordt graag vragen over de aftrekbaarheid voor belastingen, nu de stichting als ANBI is aangemerkt. Zijn e-mail adres: g.j.nabers@kpnmail.nl.

Gegevens

Meer informatie (pdf)