Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
[EN] 

Hervestiging Leerstoel Judaïstiek

31 maart 2017

De Protestantse Theologische Universiteit en de Stichting tot Bevordering van het Wetenschappelijk Onderwijs in de Judaïstiek hebben de laatste maand intensief overleg gevoerd over een hervestiging van de bijzondere leerstoel Judaïstiek. Tot onze vreugde heeft dat overleg onlangs in een van beide zijden heel positief ontvangen overeenkomst geresulteerd. Wij kunnen de leerstoel hervestigen voor een nieuwe periode van vijf jaar.

Met de hervestiging willen Universiteit en Stichting ook nieuwe accenten leggen op het terrein van de dialoog Jodendom-christendom. Vooral omdat prof. Dineke Houtman bewezen heeft hiervoor over de nodige kwaliteiten en internationale contacten te beschikken, is besloten haar te herbenoemen. We zijn blij dat dr. Houtman met enthousiasme haar herbenoeming heeft aanvaard.

Stichting en PThU hopen in het najaar een studiemiddag te beleggen naar aanleiding van de vernieuwde bijzondere leerstoel Judaïstiek aan de PThU.

De Stichting

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel:

Om dit doel te bereiken heeft de Stichting een bijzondere leerstoel gevestigd aan de Protestantse Theologische Universiteit. Met deze leerstoel is gegarandeerd dat onderwijs wordt gegeven over het jodendom in de breedste zin van het woord gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en met oog voor maatschappelijke relevantie. Met behulp van de bijzondere leerstoel kan binnen de academie aandacht worden gevraagd voor het thema ‘Kerk en Israël’ door het op de onderwijs- en onderzoeksagenda van de Protestantse Theologische Universiteit te houden.

College van Curatoren

Met betrekking tot de leerstoel die door de stichting instandgehouden wordt kent de stichting een afzonderlijk College van Curatoren met als taken:

The Foundation for the Advancement of Academic Jewish Studies

Mission

The Foundation is dedicated to

The Foundation has established an endowed chair at the Protestant Theological University in the Netherlands, to ensure academic teaching on all aspects of Judaism, based on academic research, and with full awareness of societal relevance. The special chair helps to keep the issues of ‘Church and Israel’ on the academic agenda.

Board of Supervisors

The endowed chair supported by the Foundation has a Board of Supervisors, which